Mis vahe on taaskasutusel ja väärtustaval taaskasutusel?

Taaskasutuse vorme ja ilminguid on palju erinevaid.

Väärtustav taaskasutus, mida on kasutatud meie poolt pakutavate toodete loomisel, on neist vormidest kõige kõrgem tase.

Inglise keeles eristatakse kolme peamist taaskasutusviisi:

  • recycle - materjali uuesti ringlusesse saatmine ehk taasringlemine
  • reuse - materjali või eseme uuesti kasutamine ehk uuskasutus, mis erineb
       esimesest sellepoolest, et kasutab eset alati uuesti tema algsel kujul.
  • upcycling– väärtustav taaskasutus

Kui taaskasutuse eesmärgiks on pikendada toodete elutsüklit ning vähendada nii prügi kui liigse tootmise mahtu, siis väärtustavas taaskasutuses käsitletakse
taaskasutatavat eset algmaterjalina, millest luua midagi uut.

Väärtustav taaskasutus kasutab materjali oma hetkeseisus, et muuta see millekski
kõrgema esteetilise väärtusega esemeks.

Taburett naftatünnist